اضطرار، اجبار و اكراه؛ از ترادف تا تفاوت... 256
نقش رهبری در نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی... 253
نقد و بررسي ايرادات مطروحه در مورد قتل در فراش... 171
مقوله نظارت، در فقه شیعه و ظهور آن در نظام حقوقی ایران... 152
مطلقه بودن در ولایت فقیه و تضمین مردم‌سالاری... 250
سياست جنايي اسلام از منظر انديشمندان غربي و نقد و... 521
سازوکارهاي اجراي قاعده‌ي «التعزير لکل عمل محرم»... 255
حقوق و اخلاق، از تلاقي تا تفاهم... 152
حجاب در كشاكش حريم خصوصي و حقوق عمومي... 227
تحليل فقهي معافيت قتل در فراش... 448
تأثير سياست جنايي سركوبگرانه بر نرخ ارتكاب جرائم با... 121
اهداف اجرای حدود و تعزیرات در کلام فقهاء و مکانیزم حل... 190
افساد في‌الارض و جرايم عليه اخلاق... 134
مفهوم، ماهیت و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام... 364
مبانی نظری مداخله ی دولت در مسئله ی حجاب... 254
مبارزه با پولشویی درقوانین ایران و اسناد بین المللی... 316
مانع يا رافع بودن صغر، جنون و عوامل مشابه آن نسبت به... 328
اطلاق يا تقييد حريم خصوصي و الزامات تحديد يا نقض آن... 280
سازمان یافتگي جرایم در آیینۀ فقه... 277
نقد و بررسی ایرادات مطروحه در مورد قتل در فراش... 314
مصاديق جرائم با انگيزه هاي مذهبي... 359

© تمام حقوق براي بيان مرصوص محفوظ است. ذکر مطلب در رسانه هاي چاپي و الکترونيکي فقط با کسب اجازه قبلي مجاز است.

طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی توسط دیتالایف انجین