اضطرار، اجبار و اكراه؛ از ترادف تا تفاوت... 310
نقش رهبری در نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی... 350
نقد و بررسي ايرادات مطروحه در مورد قتل در فراش... 198
مقوله نظارت، در فقه شیعه و ظهور آن در نظام حقوقی ایران... 199
مطلقه بودن در ولایت فقیه و تضمین مردم‌سالاری... 297
سياست جنايي اسلام از منظر انديشمندان غربي و نقد و... 666
سازوکارهاي اجراي قاعده‌ي «التعزير لکل عمل محرم»... 315
حقوق و اخلاق، از تلاقي تا تفاهم... 204
حجاب در كشاكش حريم خصوصي و حقوق عمومي... 299
تحليل فقهي معافيت قتل در فراش... 566
تأثير سياست جنايي سركوبگرانه بر نرخ ارتكاب جرائم با... 160
اهداف اجرای حدود و تعزیرات در کلام فقهاء و مکانیزم حل... 288
افساد في‌الارض و جرايم عليه اخلاق... 158
مفهوم، ماهیت و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام... 488
مبانی نظری مداخله ی دولت در مسئله ی حجاب... 325
مبارزه با پولشویی درقوانین ایران و اسناد بین المللی... 378
مانع يا رافع بودن صغر، جنون و عوامل مشابه آن نسبت به... 362
اطلاق يا تقييد حريم خصوصي و الزامات تحديد يا نقض آن... 343
سازمان یافتگي جرایم در آیینۀ فقه... 339
نقد و بررسی ایرادات مطروحه در مورد قتل در فراش... 424
مصاديق جرائم با انگيزه هاي مذهبي... 418

© تمام حقوق براي بيان مرصوص محفوظ است. ذکر مطلب در رسانه هاي چاپي و الکترونيکي فقط با کسب اجازه قبلي مجاز است.

طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی توسط دیتالایف انجین