اضطرار، اجبار و اكراه؛ از ترادف تا تفاوت... 288
نقش رهبری در نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی... 311
نقد و بررسي ايرادات مطروحه در مورد قتل در فراش... 184
مقوله نظارت، در فقه شیعه و ظهور آن در نظام حقوقی ایران... 179
مطلقه بودن در ولایت فقیه و تضمین مردم‌سالاری... 277
سياست جنايي اسلام از منظر انديشمندان غربي و نقد و... 597
سازوکارهاي اجراي قاعده‌ي «التعزير لکل عمل محرم»... 289
حقوق و اخلاق، از تلاقي تا تفاهم... 179
حجاب در كشاكش حريم خصوصي و حقوق عمومي... 266
تحليل فقهي معافيت قتل در فراش... 502
تأثير سياست جنايي سركوبگرانه بر نرخ ارتكاب جرائم با... 142
اهداف اجرای حدود و تعزیرات در کلام فقهاء و مکانیزم حل... 237
افساد في‌الارض و جرايم عليه اخلاق... 146
مفهوم، ماهیت و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام... 427
مبانی نظری مداخله ی دولت در مسئله ی حجاب... 292
مبارزه با پولشویی درقوانین ایران و اسناد بین المللی... 347
مانع يا رافع بودن صغر، جنون و عوامل مشابه آن نسبت به... 347
اطلاق يا تقييد حريم خصوصي و الزامات تحديد يا نقض آن... 304
سازمان یافتگي جرایم در آیینۀ فقه... 298
نقد و بررسی ایرادات مطروحه در مورد قتل در فراش... 364
مصاديق جرائم با انگيزه هاي مذهبي... 390

© تمام حقوق براي بيان مرصوص محفوظ است. ذکر مطلب در رسانه هاي چاپي و الکترونيکي فقط با کسب اجازه قبلي مجاز است.

طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی توسط دیتالایف انجین