اضطرار، اجبار و اكراه؛ از ترادف تا تفاوت... 181
نقش رهبری در نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی... 161
نقد و بررسي ايرادات مطروحه در مورد قتل در فراش... 122
مقوله نظارت، در فقه شیعه و ظهور آن در نظام حقوقی ایران... 96
مطلقه بودن در ولایت فقیه و تضمین مردم‌سالاری... 186
سياست جنايي اسلام از منظر انديشمندان غربي و نقد و... 337
سازوکارهاي اجراي قاعده‌ي «التعزير لکل عمل محرم»... 162
حقوق و اخلاق، از تلاقي تا تفاهم... 77
حجاب در كشاكش حريم خصوصي و حقوق عمومي... 161
تحليل فقهي معافيت قتل در فراش... 337
تأثير سياست جنايي سركوبگرانه بر نرخ ارتكاب جرائم با... 68
اهداف اجرای حدود و تعزیرات در کلام فقهاء و مکانیزم حل... 119
افساد في‌الارض و جرايم عليه اخلاق... 72
مفهوم، ماهیت و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام... 225
مبانی نظری مداخله ی دولت در مسئله ی حجاب... 178
مبارزه با پولشویی درقوانین ایران و اسناد بین المللی... 245
مانع يا رافع بودن صغر، جنون و عوامل مشابه آن نسبت به... 257
اطلاق يا تقييد حريم خصوصي و الزامات تحديد يا نقض آن... 206
سازمان یافتگي جرایم در آیینۀ فقه... 208
نقد و بررسی ایرادات مطروحه در مورد قتل در فراش... 214
مصاديق جرائم با انگيزه هاي مذهبي... 271

© تمام حقوق براي بيان مرصوص محفوظ است. ذکر مطلب در رسانه هاي چاپي و الکترونيکي فقط با کسب اجازه قبلي مجاز است.

طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی توسط دیتالایف انجین