اضطرار، اجبار و اكراه؛ از ترادف تا تفاوت... 272
نقش رهبری در نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی... 289
نقد و بررسي ايرادات مطروحه در مورد قتل در فراش... 178
مقوله نظارت، در فقه شیعه و ظهور آن در نظام حقوقی ایران... 168
مطلقه بودن در ولایت فقیه و تضمین مردم‌سالاری... 266
سياست جنايي اسلام از منظر انديشمندان غربي و نقد و... 563
سازوکارهاي اجراي قاعده‌ي «التعزير لکل عمل محرم»... 276
حقوق و اخلاق، از تلاقي تا تفاهم... 168
حجاب در كشاكش حريم خصوصي و حقوق عمومي... 249
تحليل فقهي معافيت قتل در فراش... 477
تأثير سياست جنايي سركوبگرانه بر نرخ ارتكاب جرائم با... 134
اهداف اجرای حدود و تعزیرات در کلام فقهاء و مکانیزم حل... 214
افساد في‌الارض و جرايم عليه اخلاق... 142
مفهوم، ماهیت و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام... 400
مبانی نظری مداخله ی دولت در مسئله ی حجاب... 279
مبارزه با پولشویی درقوانین ایران و اسناد بین المللی... 333
مانع يا رافع بودن صغر، جنون و عوامل مشابه آن نسبت به... 342
اطلاق يا تقييد حريم خصوصي و الزامات تحديد يا نقض آن... 293
سازمان یافتگي جرایم در آیینۀ فقه... 286
نقد و بررسی ایرادات مطروحه در مورد قتل در فراش... 344
مصاديق جرائم با انگيزه هاي مذهبي... 374

© تمام حقوق براي بيان مرصوص محفوظ است. ذکر مطلب در رسانه هاي چاپي و الکترونيکي فقط با کسب اجازه قبلي مجاز است.

طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی توسط دیتالایف انجین