اضطرار، اجبار و اكراه؛ از ترادف تا تفاوت... 351
نقش رهبری در نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی... 412
نقد و بررسي ايرادات مطروحه در مورد قتل در فراش... 232
مقوله نظارت، در فقه شیعه و ظهور آن در نظام حقوقی ایران... 221
مطلقه بودن در ولایت فقیه و تضمین مردم‌سالاری... 325
سياست جنايي اسلام از منظر انديشمندان غربي و نقد و... 743
سازوکارهاي اجراي قاعده‌ي «التعزير لکل عمل محرم»... 348
حقوق و اخلاق، از تلاقي تا تفاهم... 246
حجاب در كشاكش حريم خصوصي و حقوق عمومي... 336
تحليل فقهي معافيت قتل در فراش... 666
تأثير سياست جنايي سركوبگرانه بر نرخ ارتكاب جرائم با... 171
اهداف اجرای حدود و تعزیرات در کلام فقهاء و مکانیزم حل... 329
افساد في‌الارض و جرايم عليه اخلاق... 176
مفهوم، ماهیت و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام... 551
مبانی نظری مداخله ی دولت در مسئله ی حجاب... 359
مبارزه با پولشویی درقوانین ایران و اسناد بین المللی... 422
مانع يا رافع بودن صغر، جنون و عوامل مشابه آن نسبت به... 393
اطلاق يا تقييد حريم خصوصي و الزامات تحديد يا نقض آن... 372
سازمان یافتگي جرایم در آیینۀ فقه... 368
نقد و بررسی ایرادات مطروحه در مورد قتل در فراش... 470
مصاديق جرائم با انگيزه هاي مذهبي... 462

© تمام حقوق براي بيان مرصوص محفوظ است. ذکر مطلب در رسانه هاي چاپي و الکترونيکي فقط با کسب اجازه قبلي مجاز است.

طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی توسط دیتالایف انجین