اضطرار، اجبار و اكراه؛ از ترادف تا تفاوت... 194
نقش رهبری در نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی... 177
نقد و بررسي ايرادات مطروحه در مورد قتل در فراش... 135
مقوله نظارت، در فقه شیعه و ظهور آن در نظام حقوقی ایران... 106
مطلقه بودن در ولایت فقیه و تضمین مردم‌سالاری... 204
سياست جنايي اسلام از منظر انديشمندان غربي و نقد و... 387
سازوکارهاي اجراي قاعده‌ي «التعزير لکل عمل محرم»... 178
حقوق و اخلاق، از تلاقي تا تفاهم... 91
حجاب در كشاكش حريم خصوصي و حقوق عمومي... 178
تحليل فقهي معافيت قتل در فراش... 362
تأثير سياست جنايي سركوبگرانه بر نرخ ارتكاب جرائم با... 79
اهداف اجرای حدود و تعزیرات در کلام فقهاء و مکانیزم حل... 133
افساد في‌الارض و جرايم عليه اخلاق... 89
مفهوم، ماهیت و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام... 275
مبانی نظری مداخله ی دولت در مسئله ی حجاب... 196
مبارزه با پولشویی درقوانین ایران و اسناد بین المللی... 262
مانع يا رافع بودن صغر، جنون و عوامل مشابه آن نسبت به... 270
اطلاق يا تقييد حريم خصوصي و الزامات تحديد يا نقض آن... 221
سازمان یافتگي جرایم در آیینۀ فقه... 223
نقد و بررسی ایرادات مطروحه در مورد قتل در فراش... 237
مصاديق جرائم با انگيزه هاي مذهبي... 293

© تمام حقوق براي بيان مرصوص محفوظ است. ذکر مطلب در رسانه هاي چاپي و الکترونيکي فقط با کسب اجازه قبلي مجاز است.

طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی توسط دیتالایف انجین