اضطرار، اجبار و اكراه؛ از ترادف تا تفاوت... 217
نقش رهبری در نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی... 196
نقد و بررسي ايرادات مطروحه در مورد قتل در فراش... 147
مقوله نظارت، در فقه شیعه و ظهور آن در نظام حقوقی ایران... 122
مطلقه بودن در ولایت فقیه و تضمین مردم‌سالاری... 225
سياست جنايي اسلام از منظر انديشمندان غربي و نقد و... 442
سازوکارهاي اجراي قاعده‌ي «التعزير لکل عمل محرم»... 208
حقوق و اخلاق، از تلاقي تا تفاهم... 111
حجاب در كشاكش حريم خصوصي و حقوق عمومي... 193
تحليل فقهي معافيت قتل در فراش... 384
تأثير سياست جنايي سركوبگرانه بر نرخ ارتكاب جرائم با... 96
اهداف اجرای حدود و تعزیرات در کلام فقهاء و مکانیزم حل... 153
افساد في‌الارض و جرايم عليه اخلاق... 103
مفهوم، ماهیت و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام... 308
مبانی نظری مداخله ی دولت در مسئله ی حجاب... 215
مبارزه با پولشویی درقوانین ایران و اسناد بین المللی... 286
مانع يا رافع بودن صغر، جنون و عوامل مشابه آن نسبت به... 294
اطلاق يا تقييد حريم خصوصي و الزامات تحديد يا نقض آن... 244
سازمان یافتگي جرایم در آیینۀ فقه... 247
نقد و بررسی ایرادات مطروحه در مورد قتل در فراش... 271
مصاديق جرائم با انگيزه هاي مذهبي... 318

© تمام حقوق براي بيان مرصوص محفوظ است. ذکر مطلب در رسانه هاي چاپي و الکترونيکي فقط با کسب اجازه قبلي مجاز است.

طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی توسط دیتالایف انجین