ثبت نام کلاس تفسیر ( ادامه سوره بقره- اسفند95)... 5
دوره جریان شناسی سیاسی تاریخ معاصر... 968
تمدید ثبت نام دوره غیرحضوری(مهر ماه 95)... 5 746
ثبت نام کلاس های سیر مطالعاتی آثار شهید... 6 776
فرم انتقال از دوره حضوری به غیرحضوری-سطح3(مهر95)... 42
ثبت نام کلاس تفسیر(ادامه سوره مبارکه بقره-مهر95)... 1 954
دوره فشرده تفسیر قرآن کریم (تابستان 95)... 1 246
ثبت نام کلاس تفسیر(سوره مبارکه حمد) (بهمن 94)... 1 223
ثبت نام سطح 1 سیرمطالعاتی شهید مطهری(ره)-ویژه... 2 555
ثبت نام کلاس تفسیر (ادامه سوره مبارکه هود) (مهر 94)... 794
ثبت نام سطح 1 سیرمطالعاتی شهید مطهری(ره)-ویژه... 2 939
ثبت نام دوره غیرحضوری(مهر ماه 94)... 3 531
دوره فشرده تفسیر قرآن کریم (تابستان 94)... 2 739
ثبت نام کلاس تفسیر (ابتدای سوره مبارکه هود) (دی ماه 93)... 1 378
ثبت نام سطح 1 سیرمطالعاتی شهید مطهری(ره) (مهر ماه 93)... 4 667
ثبت نام سطح 4 سیرمطالعاتی شهید مطهری(ره) (مهر ماه 93)... 1 593
ثبت نام سطح 2 کلاس تفسیر (مهر ماه 93)... 1 342
دوره فشرده تفسیر سوره نور (تابستان 93)... 2 654

© تمام حقوق براي بيان مرصوص محفوظ است. ذکر مطلب در رسانه هاي چاپي و الکترونيکي فقط با کسب اجازه قبلي مجاز است.

طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی توسط دیتالایف انجین